۲۰ مهر , ۱۳۹۴
دسته بندی: نویسندگان
روی جلد 52 هفته

اصلاحِ سبک تغذیه بسیارلازم و ضروری به نظر می رسد و گام اول در این اصلاح ، روی آوردن به غذا های فصلی است ؛ یعنی تطبیق بدن با آب و هوا ، رستنی ها ، میوه ها و غذا هایی است که مردم بایستی در همان فصل از سال تناول نمایند.

ادامه مطلب
آرش راوندی
بدون دیدگاه