۱۸ آبان , ۱۳۹۲
دسته بندی: نویسندگان
1389794398_mhmdhsn_-khan_-aatmadalsltnh

محمدحسن‌ خان‌ (اعتمادالسلطنه) ‌ اِعْتِمادُالسَّلْطَنه‌، محمدحسن‌ خان‌ (۲۱ شعبان‌ ۱۲۵۹- ۱۸ شوال‌ ۱۳۱۳ق‌/۱۶سپتامبر۱۸۴۳- ۲ آوریل‌۱۸۹۶م‌)، دانشمند و سیاست‌پیشه مشهور عصرناصرالدین‌شاه‌ و صاحب‌دههاکتاب‌.محمدحسن‌ازدودمان‌ مراغه‌ای‌ بود و پدرش‌ حاج‌ على‌خان‌ که‌نخست‌ لقب‌ ضیاءالملک‌ داشت‌ و سپس‌ به‌ اعتمادالسلطنه‌ ملقب‌ شد، حاجب‌ الدوله دربار ناصرالدین‌ شاه‌ بود. خاندان‌ او از ادوار نخست‌ پیدایش‌ قاجاریه‌ در دربار صاحب‌ عناوین‌ و مشاغلى‌ بودند و جدش‌ […]

ادامه مطلب
مدیر
بدون دیدگاه